Program

PROGRAM NAUKOWY XII OGÓLNOPOLSKIEGO SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWEGO IMMUNOTERAPIA ALERGENOWA 2019

Program naukowy obejmie najnowsze doniesienia dotyczące m.in zagadnień:

 • immunoterapii alergenowej,
 • astmy oskrzelowej,
 • diagnostyki i leczenia chorób alergicznych,
 • specjalistycznego leczenia alergicznych chorób skóry,
 • interdyscyplinarnej roli alergologii i immunologii,
 • leków antyhistaminowych,
 • profilaktyki chorób alergicznych,
 • alergii na jad owadów,
 • alergii pokarmowej,
 • organizacji opieki alergologicznej w Polsce,
 • varia.

Szczegółowy program naukowy w przygotowaniu.

NADZÓR NAUKOWY i PATRONAT MERYTORYCZNY

Prof. dr hab. med. Barbara Rogala
Prof. dr hab. med. Radosław Gawlik

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego
Medyków 14
40-752 Katowice
Tel. 32 / 789 46 46

KOMITET NAUKOWY

Prof. dr hab. med. Barbara Rogala
Prof. dr hab. med. Radosław Gawlik

PUNKTY EDUKACYJNE

Uczestnikom Konferencji zostaną przyznane punkty edukacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Liczba punktów zostanie podana po ułożeniu szczegółowego programu naukowego wydarzenia. Przyznane punktu edukacyjne zostaną potwierdzone imiennym certyfikatem uczestnictwa w konferencji, wydawanym zarejestrowanym uczestnikom w recepcji konferencyjnej po zakończeniu obrad.

INFARMA

Sympozjum spełnia standardy etyczne INFARMY – dowiedz się więcej!

WYDARZENIA FAKULTATYWNE

Organizator przewiduje możliwość uzupełnienia programu o dodatkowe wydarzenia o charakterze fakultatywnym, merytoryczne i/lub pozamerytoryczne, finansowane w całości ze środków własnych Organizatora. Wydarzenia te nie będą finansowane ze środków pochodzących od firm członkowskich Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA. Informacja o ewentualnych wydarzeniach fakultatywnych  zostanie zamieszczona na stronie sympozjum w momencie ich włączenia do programu wydarzenia.